Bedrijf Verkopen Vanwege Pensioen

Een bedrijfsovername door middel van een Management Buy-In is een aantrekkelijke optie wanneer je van plan bent een bedrijf over te nemen dat al gevestigd is op de markt. Als ondernemer kun je inhaken op een al draaiend bedrijf. Het is verstandig goed op de hoogte te zijn van alle zaken die hierbij komen kijken.

Met pensioen en je bedrijf verkopen: dit zijn de mogelijkheden

Met pensioen gaan is een van de meest voorkomende redenen voor verkoop van een bedrijf. De opbrengst is een beloning voor jarenlang je hart en ziel stoppen in het bedrijf. Het beoogde resultaat: een flink bedrag voor een zorgeloos pensioen. Toch is de verkoop van een bedrijf niet zomaar gedaan vergt het een hoop inspanning. Welke manieren van verkoop zijn er en aan wie kan je verkopen?

Misvattingen over pensioen en bedrijf verkopen

Een heel leven lang heb je gewerkt aan een bedrijf en daar wil je op het laatst nog even flink de vruchten van plukken door te verkopen. Hoewel dit zeker mogelijk is en voor veel mensen een mooi spaarpotje voor het pensioen oplevert, bestaan er toch wat misvattingen over. Een bedrijf verkopen is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Ten eerste is de verkoop van een bedrijf niet zomaar binnen een paar weken geklaard. Dit duurt zeker maanden en soms wel jaren. Eigenaren van ondernemingen die snel met pensioen willen, komen op die manier bedrogen uit.

Ook vergissen bedrijfseigenaren zich veelvuldig in de waarde van hun bedrijf. Het is een risico om het pensioen volledig van de verkoop van het bedrijf te laten afhangen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat de verkoper veel minder voor de onderneming ontvangt dan verwacht. In dat geval is het ontvangen bedrag niet altijd genoeg voor een riant pensioen.

Dit betekent echter absoluut niet dat het verkopen van een bedrijf met het pensioen in het vooruitzicht een slecht plan is. Zaak is wel een goede strategie te hebben en je te laten bijstaan door een ervaren adviseur. Deze kan wat last van je schouders afhalen door je te begeleiden gedurende het complete verkoopproces. Ook kan deze een realistische waardebepaling maken van het bedrijf, om te voorkomen dat je voor negatieve verassingen komt te staan.

Hoe gaat de verkoop van mijn bedrijf in zijn werk?

Zoals gezegd is het verkopen van een bedrijf een lang en intensief proces. Lees het stappenplan voor een gedetailleerde beschrijving van de te volgen stappen wanneer je een bedrijf wilt verkopen. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het verkoopproces.

Allereerst is het van belang om voor jezelf de redenen voor verkoop op papier te zetten en te beslissen tot welke manier van verkoop je wilt overgaan: een aandelentransactie of een activa/passiva-transactie. Dit en meer leg je vast in een exit plan. Na het opstellen van een exit plan laat je de waarde van het berdrijf bepalen. Dit bedrag staat niet altijd gelijk aan wat je uiteindelijk krijgt voor het bedrijf, maar het is een belangrijk startpunt.

Vervolgens geef je een gedetailleerde beschrijving van de onderneming in de informatiememorandum, waarna je in contact komt met de potentiële kopers. Er zijn verschillende soorten kopers, hierover later meer. Wanneer je uiteindelijk een koper gevonden hebt, gaan de onderhandelingen van start. Het kan vaak lang duren voordat partijen het met elkaar eens zijn en het is essentieel om een specialist in de arm te nemen om je belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Het doel van de onderhandelingen is het bereiken van een deal. Is deze er? Dan moet allerlei zaken worden vastgelegd in de koopovereenkomst. Na tussenkomst van de notaris is de verkoop afgerond, nu kun je gaan genieten van het pensioen.

Aan wie kan ik mijn bedrijf verkopen?

Aan wie je je bedrijf wilt verkopen is een van de belangrijkste beslissingen. Veel mensen willen namelijk dat de volgende eigenaar van het bedrijf reeds werknemer of zelfs een familielid is. Je bepaalt als het ware wie mag voortbouwen op hetgeen wat jij hebt opgebouwd.

bedrijf verkopen

OPTIE 1: VERKOPEN AAN EEN WERKNEMER

Voordat je in contact komt met een koper, stel je een informatiememorandum op. Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de winkel en al haar eigenschappen. Onder andere de achtergrond van de onderneming wordt geschetst in de memorandum en ook specifieke informatie over de aangeboden producten wordt gegeven. Daarnaast beschrijf je de markt, de bedrijfsstrategie en de financiële gegevens van de winkel.

In het informatiememorandum kunnen nogal wat vertrouwelijke bedrijfsgegevens staan. Het is belangrijk voor de koper om over deze informatie te beschikken, maar je wilt absoluut niet dat al deze informatie op straat beland. Laat de potentiële koper daarom een geheimhoudingsverklaring tekenen, voordat deze kennis kan nemen van de informatiememorandum.

OPTIE 2: VERKOPEN AAN EEN FAMILIELID

Zeker eenmanszaken worden vaak verkocht aan familieleden, waar het familielid in de meeste gevallen het kind is. Dit is ook erg logisch, zeker bij familiebedrijven. Ondanks het feit dat de koper en verkoper dan een nauwe band met elkaar hebben, zal deze vorm van overdracht risico’s met zich meebrengen.

Het is aan te raden om de onderneming niet gelijk over te laten gaan op het familielid, maar eerst een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo leert de zoon of dochter hoe leiding moet worden gegeven aan de onderneming, terwijl jij als toekomstige verkoper ook nog invloed houdt.

Familiebedrijven kunnen geschonken of geërfd worden. Deze vormen van overdracht brengen ook weer belastingvoordelen met zich mee.

Wanneer het familielid reeds binnen de onderneming zit voor de verkoop, zal de verkoop gaan middels een management buy-out. Wanneer het familielid nog niet in het bedrijf zit, zal de overdracht via een management buy-in. Het is dan wel essentieel dat de nieuwe eigenaar goed ligt onder het personeel om een goede sfeer binnen de organisatie te behouden.

OPTIE 3: STRATEGISCHE OVERNAME DOOR EEN CONCURRENT

Wanneer je met pensioen gaat, kun je er ook voor kiezen om het bedrijf te laten kopen door een concurrent. Dit wordt een strategische overname genoemd. Deze vorm heeft vaak de voorkeur, omdat dit een hoop geld kan opleveren. Voor de kopende partij is het ook bijzonder interessant, omdat deze zo een snellere groei kan realiseren.

Een strategische overname hoeft niet per se binnen de branche te gebeuren. Partijen met een ander specialisme kunnen ook zeker geïnteresseerd zijn in de koop, omdat ze zo een bredere markt en doelgroep kunnen aanspreken.

OPTIE 4: OVERNAME DOOR INVESTEERDERS

Als je door pensioen uit het bedrijf wilt stappen terwijl het bedrijf nog groeiende is, kan het voor investeerders van buitenaf een mooie kans zijn om te kopen. De koper is dan vaak een investeringsmaatschappij. In de praktijk zal die partij dan niet zelf het bedrijf gaan leiden, maar wijst deze ondernemers aan die zich bezig gaat houden met het daadwerkelijke bestuur. Een investeerder hoeft niet per se het gehele bedrag te betalen, deze kan een andere koper ook helpen bij de koop, omdat de koper zelf het geld niet heeft. Zo kan jij ook invloed uitoefenen op wie uiteindelijk het bedrijf gaat leiden.

Investeerders kunnen ervoor kiezen de overname via een management buy-in te regelen, maar ze kunnen ook intern gaan zoeken, wat resulteert in een management-buy out.

Het belang van een adviseur bij de overname

Welke vorm van overname je ook kiest, en welke partij ook uiteindelijk de koper wordt, het is altijd van groot belang je te laten adviseren door een specialist. De adviseur weet welke risico’s kleven aan bepaalde relaties tussen koper en verkoper. Door met een zakelijke blik te kijken naar de verkoop, zal de adviseur ervoor zorgen dat zorgvuldig verloopt. Daarnaast kan de adviseur je helpen met het zoeken naar een (vermogende) koper, zodat jij het meeste uit de deal haalt.

Bovendien weet een adviseur de voor- en nadelen van een bedrijfsverkoop in het licht van een aanstaand pensioen. Deze kan je dan ook voorbereiden op het ingrijpende verkoopproces en het zo een stuk eenvoudiger maken.

Overweeg je dus je bedrijf te verkopen omdat je de wens hebt om met pensioen te gaan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend gesprek.

bedrijf verkopen

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen