Waarom je bedrijf verkopen?

Na jarenlang hard te hebben gewerkt, kan je het besluit nemen om je bedrijf los te laten en te verkopen. Er kunnen een hoop redenen bestaan voor. Je kunt je bedrijf verkopen omdat je bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging zoekt, je bedrijf verkocht moet worden omdat het in zwaar weer terecht gekomen is, je financiële zekerheid wilt realiseren of vanwege het feit dat je met pensioen gaat. Een bedrijf verkoop je niet zomaar: het is een van de belangrijkste deals uit je leven. Het is een complex proces met veel papierwerk waar flink wat tijd in gaat zitten. Dit stappenplan zal je helpen de verkoop van jouw bedrijf zo goed mogelijk te laten slagen.

STAP 1: HET EXIT PLAN

Waarom je bedrijf verkopen?

Waarom wil je je bedrijf verkopen? Dit is een hele simpele maar toch belangrijke eerste vraag tijdens het verkoopproces. De redenen voor verkoop zet je in een zogeheten ‘exit plan’. Op deze manier blijf je op koers en verlies je je doelen niet uit het oog tijdens de verkoop. Het is belangrijk alvast te oriënteren wat je precies wilt overdragen aan de koper. Dit bepaalt namelijk voor welke transactie er gegaan wordt: een aandelentransactie of activa/passiva-transactie. Bij een aandelentransactie verkoop je de gehele onderneming met alle bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, personeel, contracten met leveranciers en afnemers en vergunningen. Deze vorm van transactie komt het meeste voor, mede vanwege de lagere transactieprijs of omdat bij een activa/passiva transactie veel administratief werk komt kijken. Iemand koopt in dat laatste geval een bepaald deel van je bedrijf, waardoor je zelf nog eigenaar blijft van de onderneming.

bedrijf verkopen

STAP 2: DE WAARDEBEPALING

De waarde van je bedrijf bepalen

Als je duidelijk voor ogen hebt waarom je het bedrijf wil verkopen, is de volgende stap het bepalen van de waarde. Er bestaat geen algemene formule waarmee binnen drie drukken op de knop de waarde van een bedrijf bepaald wordt. Er zijn wel diverse manieren en specialisten die hierbij kunnen helpen. Grofweg zijn er twee benaderingen die helpen bij het bepalen van de waarde: de accountingbenadering en de economische benadering. Bij de accountingbenadering wordt gekeken naar de historische cijfers en deze worden vervolgens gebruikt als basis voor de waardering. Bij de economische benadering worden juist de toekomstige geldstromen als vertrekpunt genomen.

Ook bij het bepalen van de waarde van het bedrijf is het verstandig om de hulp van een specialist in te schakelen. Het is ook goed om te onthouden dat de waardeschatting bijna nooit gelijk is aan het daadwerkelijke bedrag dat je voor je bedrijf kunt krijgen. De overnamemarkt is nauwelijks in evenwicht; soms is het een verkopersmarkt en soms een kopersmarkt. Zowel koper als verkoper kijkt anders naar een bedrijf en ze kunnen daardoor een andere waarde aan het bedrijf hangen. Een specialist of adviseur kan je begeleiden bij de waardebepaling en de eventuele onderhandelingen die volgen.

STAP 3: KOPERS BENADEREN

Hoe vind je een koper voor je bedrijf?

Na de waardebepaling is het van belang om een informatiememorandum op te stellen. Dit is een document waarin alle ‘ins en outs’ beschreven staan van het bedrijf dat je te koop aanbiedt. Het schetst een zo volledig mogelijk beeld van de activiteiten, verplichtingen en sterke en zwakke punten binnen jouw bedrijf. Een geïnteresseerde koper kan dan een goed beeld vormen van de onderneming. Voordat dit informatiememorandum aan een potentiële koper gegeven wordt, moet er eerst een geheimhoudingsverklaring getekend worden zodat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Er zijn globaal gezien vier categorieën kopers:

 • Management buy-in (MBI): een buitenstaande particulier neemt jouw bedrijf geheel of gedeeltelijk over. Dit zijn vaak mensen met werkervaring bij een beursgenoteerd of grootbedrijf of ex-ondernemers die al een keer een bedrijf succesvol hebben verkocht.
 • Management buy-out (MBO): je draagt jouw bedrijf over aan een of meerdere werknemers binnen de onderneming.
 • Strategische overname: hierbij draag je jouw bedrijf over aan een ander bedrijf. Dit kan een directe concurrent zijn, maar ook een strategische of financiële partij.
 • Investeerder: bedrijven met groeipotentie kunnen interessant zijn voor investeerders. Voor midden- en kleine bedrijven betreft het meestal een investeringsmaatschappij. Deze neemt deel met het geld van informele investeerders, grote particuliere beleggers of beleggingsfondsen in bedrijven.

Het zoeken en vinden van kopers is een tijdrovende en gecompliceerde onderneming. Het is daarom raadzaam het benaderen van potentiële kopers aan een specialist over te laten.

STAP 4: DE ONDERHANDELINGSFASE

Onderhandelingen over de verkoop door een specialist

Voorafgaand aan de onderhandelingen zorg je dat je met de eerste serieuze potentiële kopers informatie hebt uitgewisseld in een due diligence onderzoek. Het doel hiervan is wederzijdse uitwisseling van belangrijke informatie. Hierbij moet in de gate worden gehouden dat je als verkoper een mededelingsplicht hebt. Ook jij als verkoper moet bepaalde informatie mededelen zonder dat de koper er onderzoek naar doet. Op basis van de informatie kunnen potentiële kopers een bod uitbrengen. Vervolgens kan je besluiten in onderhandeling te gaan met een denkbare koper. Tijdens deze onderhandelingen over de verkoop komen een heleboel verschillende scenario’s kijken en kunnen er knelpunten ontstaan. Onderhandel daarom niet zelf, maar schakel in deze fase zeker een adviseur in. Dit is ook relevant voor de Letter of Intent (LOI): de intentieovereenkomst. Deze vindt vooraf aan het due diligence onderzoek plaats.

bedrijf verkopen

STAP 5: CONTRACT EN DE AFRONDING VAN DE VERKOOP

De koopovereenkomst opstellen en de bedrijfsverkoop afronden

Tijdens de onderhandelingen worden er flink wat afspraken gemaakt en deze moeten tevens duidelijk zijn en helder op papier staan. Het zorgt ervoor dat de verkoop van uw bedrijf veilig en betrouwbaar verloopt vanwege het feit dat je altijd terug kunt grijpen op het contact.

Als er een overeenstemming is bereikt met een koper, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin zijn onder meer opgenomen: de overnameprijs, de betaling, garanties en de ontbindende voorwaarden. Met het ondertekenen van deze koopovereenkomst is de aandelenoverdracht zelf nog niet geregeld, want dit gebeurt door middel van een notariële akte van levering. Pas na het passeren van de leveringsakte is de koper de nieuwe eigenaar van de aandelen. Voordat wordt overgegaan op levering van de aandelen, ziet de notaris erop toe dat de koopsom op tijd betaald wordt. Hij belt de bank eerst om te vragen of het geld daadwerkelijk is binnengekomen. Na deze handelingen is de verkoop afgerond en heb je je bedrijf officieel verkocht.

Adviseur bij verkoop van je bedrijf is essentieel

Aangezien de verkoop van een bedrijf complex is en veel tijd kost, valt het te begrijpen dat je behoefte hebt aan meer informatie en advies. Er zijn heel veel verschillende zaken waarop gelet moet worden of die berekend moeten worden. Je moet het proces rustig aanpakken en geen onrealistische deadlines voor jezelf stellen. Geduld is in dit geval een schone zaak. Je zal meer profijt hebben van een verkoop die langer heeft gekost, dan van een snelle verkoop waarbij later nog allemaal complicaties komen kijken. Het in de hand nemen van een specialist heeft zeker een meerwaarde om het proces ietwat te versoepelen. Op deze manier kan voorkomen worden dat belangrijke zaken worden vergeten of dat de overeenkomst juridisch ongeldig wordt verklaard. Neem dus contact op met een specialist met expertise op dit gebied. Zij kunnen je begeleiden bij de verkoop van uw bedrijf en de beste resultaten voor u realiseren.

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen