Winkel Verkopen

Een winkel verkopen doe je niet zomaar. Het is vaak een lang en intensief proces, waar mensen veel advies bij nodig hebben. Dit stappenplan geeft je wat begeleiding; volg deze stappen en de kans op een succesvolle verkoop is het grootst.

Je winkel verkopen? Zo pak je dat aan!

Stel je hebt al decennia lang een bloemenwinkel waar je enorm trots op bent. De winkel loopt nog steeds goed en het zit op een mooie locatie in de stad. Toch wil je gaan verkopen. De pensioenleeftijd nadert namelijk en je hebt de behoefte om het wat rustiger aan te doen. Naast het pensioen kunnen er natuurlijk allerlei redenen voor verkoop zijn. Zo kan het zijn dat de winkeleigenaar wil gaan verhuizen of dat deze wil gaan ondernemen in een andere branche. Wat de reden ook is, de verkoop van een winkel is iets zeer ingrijpends en tijdrovends. Waar moet je beginnen?

Waarom wil ik mijn bedrijf verkopen?

STAP 1: HET EXITPLAN

Het goed in kaart brengen van de redenen voor verkoop helpt je gedurende het gehele verkoopproces. Deze persoonlijke redenen van de verkoop vormen een gedeelte van het ‘exit plan’. Leg vast wat ertoe heeft geleid de keuze te maken om tot verkoop over te gaan. Het is goed om dit voor jezelf na te gaan, zo weet je dat je helemaal achter de verkoop staat. Ook wanneer er later in het proces twijfel ontstaat, kan het goed zijn om een blik te werpen op het exit plan. Op die manier wordt je herinnerd aan waar je het allemaal voor doet.

Het andere gedeelte van het exit plan is het vastleggen van de specifieke doelstellingen van de verkoop. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de termijn waarbinnen je de winkel verkocht wilt hebben. Ook staat in dit gedeelte van het exit plan of je het aan een bepaalde groep mensen wilt gaan verkopen. Zo komt het vaak voor dat mensen de winkel binnen de familie willen houden of de winkel willen verkopen aan iemand die een connectie hebben met de winkellocatie. Leg ook de puur zakelijke doelstellingen vast in het exit plan. Wil je bijvoorbeeld dat de winkel dezelfde naam behoudt? Stel tevens vast of je op enige wijze betrokken wilt blijven bij de onderneming en wat er met het personeel moet gebeuren. Dit is slechts een greep van wat er in een exit plan kan staan. Het is vaak een uitgebreid document, en dit is ook in je voordeel. Een nauwkeurig samengesteld exit plan helpt je gedurende het verdere verkoopproces om op het juiste spoor te blijven.

Hoeveel is mijn winkel waard?

STAP 2: DE WAARDEBEPALING

Voordat de winkel in de verkoop wordt gezet, moet er natuurlijk een beeld zijn van hoeveel deze waard is. Helaas is dit niet gemakkelijk vast te stellen, mede omdat waarde een subjectief begrip is. De koper en de verkoper zullen doorgaans een heel ander idee hebben van de waarde van een onderneming. Bovendien is er geen algemeen geldende formule voor de vaststelling van de waarde van een winkel.

Desondanks kan er een goede benadering van de waarde van een winkel worden gemaakt. Hiervoor zijn verschillende methodes. Deze methodes kunnen rekening houden met zowel factoren uit het verleden als die uit de toekomst. Bij een winkel zal de locatie en het pand vaak een grote rol spelen in de waardebepaling. Vanzelfsprekend wordt ook het type product, de inventaris en de loon van het personeel meegenomen. Toekomstige factoren, zoals het te verwachte rendement en de bedrijfsrisico’s, kunnen ook van belang zijn bij de waardebepaling. Eveneens belangrijk om in je achterhoofd te houden: wat je uiteindelijk krijgt voor de winkel hoeft, door de onderhandelingen, niet overeen te komen met de waarde.

Het is dus duidelijk dat een waardebepaling niet makkelijk zelf te maken is. Laat je op dit vlak dan ook vooral bijstaan door een adviseur, die vaker een waardes aan winkels koppelt.

Hoe maak ik de winkel overdraagbaar?

STAP 3: DE WINKEL VERKOOPKLAAR MAKEN

Niet elke winkel is, zonder aanpassingen, makkelijk over te dragen. Wanneer de winkel namelijk erg afhankelijk is van jou als eigenaar, zal het moeilijk zijn voor de volgende eigenaar om het goed te laten draaien. Denk ook aan de hoeveelheid voorraad en de fysieke staat van de winkel. Daarnaast kan het nodig zijn om de onderneming in een andere rechtsvorm te gieten om een overdracht makkelijker mogelijk te maken.

Hoe meer je de processen binnen de winkel verbetert, hoe groter de kans op verkoop wordt. Nog een voorbeeld is online aanwezigheid. Een goede presentie op social media en een nette website maken het voor de geïnteresseerde koper veel aantrekkelijker om tot daadwerkelijke koop over te gaan.

Het is van belang om het verkoopklaar maken niet gehaast te doen. Winkeleigenaren die van de winkel af willen, zijn soms geneigd om deze stap over te slaan, terwijl dit juist een essentieel deel van de verkoop is. Neem de tijd om de processen in de winkel te verbeteren en jezelf als eigenaar misbaar te maken. Zo komt er het snelst een verkoop tot stand.

“Mijn compagnon en ik waren al langere tijd bezig om onze zaak te verkopen aan twee directieleden. Via een referentie zijn we terecht gekomen bij Anton Munneke van aan-verkopenbedrijf.nl. Dankzij zijn doortastend en vasthoudend optreden en advisering hebben we ons bedrijf op een goede manier kunnen verkopen aan de opvolgers. Zijn sterke kanten zijn om partijen bij elkaar te brengen en in gesprek te blijven ook als het moeizaam gaat. Naast zijn financiële kennis begrijpt hij ook de gevoelens die spelen bij de ondernemer, maar houdt hij ook zo nodig de spiegel voor.

Jan Linker
Linker Lisse/Bedding Company BV

Hoe vind ik een koper voor mijn winkel?

STAP 4: KOPERS BENADEREN

Voordat je in contact komt met een koper, stel je een informatiememorandum op. Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de winkel en al haar eigenschappen. Onder andere de achtergrond van de onderneming wordt geschetst in de memorandum en ook specifieke informatie over de aangeboden producten wordt gegeven. Daarnaast beschrijf je de markt, de bedrijfsstrategie en de financiële gegevens van de winkel.

In het informatiememorandum kunnen nogal wat vertrouwelijke bedrijfsgegevens staan. Het is belangrijk voor de koper om over deze informatie te beschikken, maar je wilt absoluut niet dat al deze informatie op straat beland. Laat de potentiële koper daarom een geheimhoudingsverklaring tekenen, voordat deze kennis kan nemen van de informatiememorandum.

Hoe sta ik sterk in de onderhandelingen?

STAP 5: DE ONDERHANDELINGEN

Het doel van de onderhandelingen is dat koper en verkoper elkaars wensen benaderen en het uiteindelijk tot een voor beide partijen voordelig overeenkomst komen. Hier gaat echter een hoop aan vooraf. Zo kan het nuttig zijn om van tevoren een aantal dingen vast te stellen, zoals het absolute minimumbedrag dat je wilt hebben voor de winkel. Bedenk ook dat je als verkoper een mededelingsplicht hebt. Weet je bijvoorbeeld dat het halve personeel van plan is binnen een jaar ontslag te nemen? Dan kan je aannemen dat je deze informatie niet mag onthouden van de koper.

Waarschijnlijk onderhandel je met meerdere partijen, en zit er een tussen waarmee de kans het grootst is dat je tot een deal komt. Met deze partij sluit je een intentieovereenkomst, ook wel de Letter of Intent genoemd (LOI). Hierna vind het due dillegence onderzoek plaats, waarbij de koper ook enig onderzoek moet doen naar de stellingen die de winkeleigenaar heeft.

Van belang is natuurlijk ook dat je tijdens de onderhandelingen de potentiële koper ervan overtuigt dat jouw winkel het geld van de koper echt waard is. Dit kan je als eigenaar het best zelf doen. Bij onder andere de onderhandelingsstrategie en het sluiten van de intentieovereenkomst is het echter uiterst aan te raden je bij te laten staan door een specialist.

Hoe rond ik de koop af?

STAP 6: DE KOOPOVEREENKOMST

Alles wat tijdens de onderhandelingen is besproken en overeengekomen, moet uiteindelijk worden vastgelegd worden in de koopovereenkomst. Naast de uiteindelijke prijs staan hier nog veel meer zaken in. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de huuroverdracht geregeld wordt en wat de posities zijn van de werknemers van de winkel na de overdracht. Het is vanzelfsprekend essentieel dat dit en vele andere zaken zo duidelijk mogelijk op papier staan, zodat hier later geen onenigheden over kunnen ontstaan.

Hoe draag ik de winkel over?

STAP 7: DE OVERDRACHT

Wanneer je alle benoemde stappen hebt doorlopen, is de verkoop van de winkel een feit. Het is nu zaak om de klanten en leveranciers te informeren van de overdracht. Natuurlijk bepaal je zelf hoe je afscheid van de winkel neemt. Jij bent namelijk degene die de winkel door jarenlang hard werken hebt gemaakt tot wat het nu is.

Het is dus duidelijk dat een waardebepaling niet makkelijk zelf te maken is. Laat je op dit vlak dan ook vooral bijstaan door een adviseur, die vaker een waardes aan winkels koppelt.

Het belang van een adviseur tijdens het verkoopproces

Zoals hierboven te lezen, zit er tussen het moment van de wens op een winkel te verkopen en de uiteindelijke deal een hoop tijd en inspanning. Hier wil je natuurlijk niet alleen voor staan en dat zou ook niet verstandig zijn. Een specialist, die vaker winkeloverdrachten begeleidt, weet welke stappen je moet doorlopen en welke dingen je moet vastleggen. Ook is het verstandig om continue input te krijgen van iemand die niet zo emotioneel met de winkel verbonden is als degene die de winkel heeft opgebouwd. Niet te vergeten zorgt een verkoopadviseur ervoor dat juridische aspecten niet over het hoofd worden gezien. Al met al is een adviseur dus onmisbaar bij de verkoop van je winkel.

Denk je erover na om je winkel te gaan verkopen? Neem dan contact met ons op en wij gaan vrijblijvend het eerste adviesgesprek met je aan.

bedrijf verkopen

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen