Overname Dierenartsenpraktijk

Overname dierenartsenpraktijk. Dat is een flinke kluif. Ben je klaar voor een overname van je dierenartsenpraktijk, maar weet je niet precies hoe dit in zijn werk gaat? Laat je op de juiste manier adviseren zodat je de beste beslissing in geval van jouw praktijk kunt nemen.

Overname dierenartsenpraktijk

Als jonge ondernemer kan het runnen van een eigen gezelschapsdierenartsenpraktijk flink wat stress opleveren. De daarmee gepaard gaande nood aan voldoende kapitaal om te investeren in bijvoorbeeld erg dure apparatuur is vaak ook een probleem. Als kleinere praktijk wil je toch mee blijven draaien in het circuit, om te zorgen voor steeds verbeterende zorg voor dieren. Om deze meer specialistische kennis te bieden en vanwege de efficiëntie sluiten kleinere dierenklinieken zich daarom steeds vaker aan bij grote ketens. Onder andere de Zweedse ketens AniCura en Evidensia hebben sinds de afgelopen 1,5 jaar flink wat overnames gedaan. Hun missie is het borgen van hoge kwaliteit diergeneeskunde en focussen op specialistische klinieken.

Waarom gezelschapsdierenpraktijk laten overnemen?

Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom je je praktijk wil laten overnemen door een grotere keten. Als je bijvoorbeeld net bent afgestudeerd, kom je met een enorme studieschuld de markt op. Een eigen dierenkliniek vereist flinke investeringen en is niet voor iedereen betaalbaar. Daarnaast is de regeldruk die gepaard gaat met het runnen van een eigen praktijk ook nog eens toegenomen, waardoor er minder tijd overblijft voor uitoefening van het vak. Dierenartsen willen zich liever focussen op het beter maken van dieren, dan op het ondernemerschap. Je kunt ook een hobby-boer zijn, die naast zijn baan een aantal dieren houdt. In vergelijking met een veehouder hebben ze niet veel kennis over diergezondheid, waardoor ze vaak bereid zijn meer te betalen voor ‘advcanced pet healthcare’. Ook gaat de medische wetenschap hard vooruit, waardoor het minder betaalbaar wordt voor kleinere klinieken. De eenpitter die zich niet aansluit bij een keten komt er zakelijk meestal moelijker voor te staan.Een familiebedrijf heeft specifieke kenmerken. Het moet dan ook aan enkele criteria voldoen om te kunnen spreken van een familiebedrijf:

bedrijf verkopen

Een financieel gezonde huishouding, een substantiële omzet, de juiste locatie en het goede gevoel tussen koper en verkoper is bepalend bij een overname.

Wat zal precies veranderen na de overname?

Aan de ‘voorkant’ zal niets veranderen, alleen aan de ‘achterkant’ verandert er meer. Dierenartsen blijven zitten en behouden hun veterinaire vrijheid. Inkoop van medicijnen gebeurt nog zelf, evenals het bepalen van de prijzen. Wat wel verandert is dat dierenartsenpraktijken verder specialiseren. Er wordt uitgebreide nascholing en cursussen aangeboden aan dierenartsen, zodat later specialistische kennis kan worden aangeboden. Hiermee wordt het kwaliteitsniveau verbeterd. Daarnaast gaat door de aankoop van apparatuur en door het beter en efficiënter samenwerken en delen van kennis het serviceniveau omhoog.

Waardebepaling en financiën bij overname dierenartspraktijk?

Het is belangrijk duidelijk voor ogen te hebben bij een overname wat de waarde is van je praktijk is en hoe je van plan bent de financiën te regelen. De jaarcijfers van een praktijk geven een duidelijk en objectief inzicht in de omzet en kostenstructuur over de afgelopen jaren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe de praktijk zich cijfermatig verhoudt ten opzichte van vergelijkbare praktijken. Met de juiste marktinformatie zie je of de praktijk beter of slechter presteert en waarom dat zo is. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de ontwikkelingen van de praktijk in de toekomst. Cijfers geven immers alleen inzicht in wat geweest is. Het is verstandig dit soort zaken te bespreken met een adviseur. Als dit op een onderbouwde manier wordt gedaan, kan het overnamebod namelijk aanzienlijk hoger uitkomen. Wat betreft de financiën moet je kunnen vertrouwen op een bank die verstand heeft van de veterinaire markt en begrijpt wat er bij een overname komt kijken. Samen met een specialist kun je je plannen onder de loep nemen en tot de financiering komen die past bij jouw situatie. De overname van je praktijk is een ingrijpend besluit, dus maak zeker gebruik van advies.

Al vele jaren is Anton Munneke de adviseur die samen met mij meerdere supermarkten heeft aangekocht en er mede voor gezorgd heeft dat die ook renderend zijn geworden. Door zijn enorme kennis is hij voor mij een inspiratiebron en partner geworden.

~ Luc Bostijn, Eurospar Halen

Schakel de hulp in van een adviseur bij overname gezelschapsdierenpraktijk

Belangrijk is dat de waardering van het hele pakket bij overname wordt bekeken. Het is van belang om hierbij een adviseur in te schakelen die verstand van zaken heeft en het hele pakket kan overzien. De juiste balans moet gevonden worden tussen de koopsom die bestaat uit een bedrag ineens, een nabetaling en salaris bij de nieuwe dienstbetrekking. Hierbij moet ook een goed meerjarenplanning opgesteld worden. Er moet nagedacht worden over hoe lang je nog in dienst wilt blijven na de verkoop en wat de verplichten van de organisatie ten aanzien van de exploitatie van je praktijk zijn. Wat mag je straks als manager nog wel en wat niet? De hulp van een adviseur is bij dit soort vragen zeer waardevol en zal bijdragen aan het succesvol laten slagen van de overname.

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen