Verkoop van je bedrijf: wat moet je weten omtrent de belastingen die een rol spelen?

Verkoop van je bedrijf: wat moet je weten omtrent de belastingen die een rol spelen?

Het verkopen van een bedrijf is een erg ingewikkeld proces dat gepaard kan gaan met risico’s. Belangrijk is dat je je als verkoper niet alleen bezighoudt met de waarde van het bedrijf voor de verkoopprijs, maar ook met bedragen die eventueel moeten worden overgeheveld aan de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet de overdracht van je bedrijf namelijk als een beëindiging van dit bedrijf, wat ook wel staking wordt genoemd. Er kan op dit punt echter wel worden bespaard door te kiezen voor de juiste constructies en kennis te hebben van de verschillende fiscale termen die een rol spelen. In deze blog zullen deze termen uiteen worden gezet en zullen verdere tips worden gegeven.

Voorbeeld
Hans heeft het familiebedrijf van zijn vader overgenomen en wilt deze nu overdragen aan zijn neef. Hij heeft echter geen idee welke belastingen een rol spelen en ook heeft hij ooit gehoord dat er wellicht sprake kan zijn van een ‘doorschuiffaciliteit’, omdat hij de onderneming overdraagt aan een familielid. Hij zou graag meer willen weten over de belastingen die van toepassing kunnen zijn en eventuele aftrekposten.

De stakingswinst en de inkomstenbelasting: hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar?

De voordelen voor de originele eigenaar zijn er in overvloed. Zo werkt deze geleidelijk toe naar een volledige verkoop en wordt er tegelijkertijd een groot vermogen veilig gesteld. Op die manier werken veel mensen zorgeloos naar hun Met stakingswinst wordt gedoeld op het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van jouw onderneming op moment van de overdracht. Deze stakingswinst vormt een onderdeel van jouw inkomen in het jaar dat je de onderneming overdraagt, dus in het jaar van staking. In principe mag je van je stakingswinst altijd de stakingsaftrek van maximaal €3.630 aftrekken. Vervolgens dient over het resterende bedrag inkomstenbelasting te worden betaald. Deze inkomstenbelasting is weer afhankelijk van de rechtsvorm die jouw bedrijf heeft. Is jouw onderneming aan te merken als een maatschap, een eenmanszaak, een VOF (vennootschap onder firma) of een CV (commanditaire vennootschap)? Dan betaal je inkomstenbelasting tegen het tarief van box 1, wat sinds 2021 inhoudt dat je een maximum van 49,50% belasting betaalt over je belastbaar inkomen. Is jouw onderneming echter een BV (besloten vennootschap)? Dan betaal je slechts inkomstenbelasting tegen het tarief van box 2, inhoudende een percentage van 26,90%. 

Belastingvoordelen: oudedagsreserve, lijfrentepremieaftrek en doorschuiffaciliteit

Indien je als ondernemer een bedrijf voert, mag je elk jaar een deel van de winst als reserve houden voor je oudedagsvoorziening; de oudedagsreserve. Je zet hierbij dus niet daadwerkelijk geld apart, maar reserveert enkel een deel van de winst voor deze reserve. Het gevolg hiervan is dat de heffing van belasting over dit deel van de winst wordt uitgesteld, waardoor je op de korte termijn een belastingvoordeel ervaart. Naast de oudedagsreserve kennen we ook de extra lijfrentepremieaftrek. Een deel van je stakingswinst kan je namelijk gebruiken voor het betalen van je lijfrentepremies, waardoor je extra lijfrentepremieaftrek krijgt. De hoogte hiervan hangt af van je leeftijd en situatie bij staking. Ten derde kan in sommige gevallen een doorschuiffaciliteit van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de koper van je onderneming een vennoot, familielid of werknemer is. Je hoeft dan geen belasting over de stakingswinst te betalen, want deze verplichting wordt doorgeschoven naar de overnemer.

Overdrachtsbelasting en BTW: vergeet deze niet

Vaak heeft je onderneming verschillende onroerende zaken in bezit, zoals een winkelruimte of een kantoor. Bij de overdracht van je onderneming gaan deze zaken ook over op de nieuwe eigenaar, waardoor er overdrachtsbelasting moet worden betaald over de onroerende zaken. Belangrijk is ook om te vermelden dat je als overdrager geen btw mag verrekenen over de verkoopprijs van je onderneming. Tot het moment van de overdracht blijf je aansprakelijk voor eventuele btw-schulden en de laatste btw-aangifte doe je over het tijdvak waarin je je onderneming overdraagt.

Vind je het voorgaande nog lastig te begrijpen? Of zou je graag een toelichting krijgen op de inhoud van deze begrippen of de werking ervan? Neem dan contact met ons op, zodat wij je kunnen laten informeren door een advocaat die je eventueel ook verder kan helpen bij een soepele verkoop van je bedrijf. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je in een geschil verwikkeld raakt met de Belastingdienst, omdat je het bijvoorbeeld niet eens bent met een bepaalde belastingverplichting. In dat geval kan je bezwaar maken of contact opnemen met ons voor ondersteuning van een advocaat.

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen