Hoe bepaal ik de waarde van mijn bedrijf

Hoe bepaal ik de waarde van mijn bedrijf?

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf kan om verschillende redenen onmisbaar of op z’n minst interessant zijn. Toch is zo’n waardebepaling niet eenvoudig uit te voeren, alleen al omdat er verschillende opvattingen bestaan over hoe het moet worden berekend. In deze blog lees je waarom je een waardebepaling zou laten uitvoeren en op welke manieren dat te doen is.

Waarom de waarde van een bedrijf bepalen?

Vooral bij de koop of verkoop van een bedrijf is een waardebepaling cruciaal . Als verkoper wil je weten wat je voor het bedrijf kan vragen en de koper wil weten wat redelijk is om voor het bedrijf te betalen. De vastgestelde waarde staat centraal in het gehele proces en is vaak het startpunt van de onderhandelingsfase.

Naast koop of verkoop kunnen er nog andere legitieme redenen bestaan om de waarde van een bedrijf te bepalen. Zo is het voor de ondernemer gewoonweg interessant om te weten wat de conditie van het bedrijf is en of het over een bepaalde periode vooruitgegaan is in financieel opzicht.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Met standaardvuistregels is de waarde van een bedrijf het simpelst te benaderen. Formules die in de praktijk vaak gebruikt worden houden bijvoorbeeld rekening met de nettowinst, de jaaromzet, het te ontvangen bedrag per klant en hoogte van belastingen.

Hoewel de vuistregels een simpele manier bieden voor waardebepalingen, hebben ze ook veel nadelen. Zo zijn ze niet afgesteld op de specifieke onderneming in kwestie en houden ze geen rekening met toekomstige factoren. Ook zijn vaststellingen van de nettowinst niet altijd even betrouwbaar, omdat deze bijvoorbeeld beïnvloedbaar zijn.

–          DE VUISTREGELMETHODE

Met standaardvuistregels is de waarde van een bedrijf het simpelst te benaderen. Formules die in de praktijk vaak gebruikt worden houden bijvoorbeeld rekening met de nettowinst, de jaaromzet, het te ontvangen bedrag per klant en hoogte van belastingen.

Hoewel de vuistregels een simpele manier bieden voor waardebepalingen, hebben ze ook veel nadelen. Zo zijn ze niet afgesteld op de specifieke onderneming in kwestie en houden ze geen rekening met toekomstige factoren. Ook zijn vaststellingen van de nettowinst niet altijd even betrouwbaar, omdat deze bijvoorbeeld beïnvloedbaar zijn.

–          DE RENTABILITEITSWAARDE

Anders dan bij de zojuist besproken vuistregels, wordt er bij de rentabiliteitswaarde meer rekening gehouden met toekomstige factoren. Onderdeel van deze methode is dat de toekomstige winst wordt benaderd aan de hand van winst behaald in het verleden en marktvoorspellingen. Daarna dient deze winst gedeeld te worden door de rendementseis op het eigen vermogen. Een van de nadelen van deze methode is dat de rendementseis door een verkoper anders gezien wordt dan door de koper. Ook hoeft de vaststelling van de winst niet altijd realistisch te zijn.

–          DE INTRINSIEKE WAARDE

De intrinsieke waarde gaat uit van de waardering van het eigen vermogen van het bedrijf. Van al het vermogen (denk aan bijvoorbeeld de voorraden, panden en liquide middelen) worden vervolgens de schulden afgetrokken. Het grote nadeel van deze methode is dat het slechts een momentopname is en geen exacte voorspelling geeft. Verder zegt het ook weinig over hoe de onderneming feitelijk draait. Daardoor kan het voor de onderneming die niet goed draait (maar bijvoorbeeld wel veel vaste activa heeft) voordelig zijn om deze manier van berekenen te gebruiken.

–          DISCOUNTED CASH FLOW METHODE

De Discounted cash flow methode (DCF-methode) wordt door velen gezien als de meest realistische wijze van berekening voor de toekomstige waarde van het bedrijf. Dit is vooral voor een potentiële koper van een bedrijf interessant; deze wil immers weten wat het betreffende bedrijf in de toekomst waarschijnlijk zal opleveren. Hierdoor wordt bij bedrijfsverkopen de DCF-methode het meest gehanteerd.

Kortgezegd berekent deze methode de mogelijke toekomstige geldstromen (vrije cashflow) met behulp van de kosten die gemaakt moeten worden om deze geldstromen te realiseren. Nadeel is dat deze methode veelal gebaseerd is op voorspellingen, wat ervoor zorgt dat het niet geheel objectief is. Tevens is het een zeer ingewikkelde manier van berekenen, waardoor het hoogst aan te raden is een specialist de berekening te laten uitvoeren.

Staat de waarde gelijk aan de prijs voor een bedrijf?

De verschillende methodes kunnen leiden tot andere waardebepalingen en geen enkele zal een volledig exacte waarde opleveren. Sommige onderdelen van de methodes zijn ook sterk subjectief;  de koper en verkoper van een bedrijf zien de waarde vaak heel anders. Daarbij hebben de onderhandelingen een grote invloed op de uiteindelijke prijs. Hierdoor staat de waarde vaak niet gelijk aan de prijs.

De zojuist besproken methodes zijn in deze blog slechts summier besproken. Overigens zijn de voorgaande methodes niet de enige manieren om de waarde te berekenen. Zo wordt de waarde van ondernemingen ook gerepresenteerd door bijvoorbeeld de hoogte van de goodwill. Welke methode je ook gebruikt, het is verstandig je te laten helpen door een specialist die vaker waardebepalingen van bedrijven uitvoert om de waarde van je bedrijf te bepalen.

Contactfomulier

 • 030 – 227 00 54
  Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur
 • info@aan-verkopenbedrijf.nl
  24/7 per week

Zekerheden

 • Jarenlange ervaring
  Met aan- en verkopen van bedrijven
 • Gratis & Vrijblijvende demo
  Binnen 3 uur een reactie
 • Onafhankelijk advies
  Een adviseur van uw kant
bedrijf verkopen